Managementul calității

 

MANUALUL CALITĂȚII

Ordine:

Ghid:

Program:

Rapoarte:

Strategia:

Matricea sondajelor:

 

PROCEDURI INTERNE pentru evaluarea și asigurarea calității:

 

Acte legislative internationale privind Asigurarea Calitatii ( Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitii in educatie si formare profesional-18 iunie 2009)

Metodologia de evaluare externa a calitatii in vederea acreditarii

PLAN MANAGERIAL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL 2018-2019

DOSARUL INFORMAȚIONAL AL IP CEEF PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2019 – 2020

Planul strategic de dezvoltare al Centrului de Excelenţă în Economie şi Finanţe pentru anii 2016 – 2021