Practica

Motto: Practica bate gramatica

Informații generale:

OBIECTIVELE STAGIILOR DE PRACTICĂ

     Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul formării/dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale.

Dintre obiectivele generale ale stagiilor de practică se elucidează:

  1. Familiarizarea elevilor cu bazele programului de formare profesională și obținerea deprinderilor primare în cadrul domeniului selectat.
  2. Formarea abilităților și competențelor, privind efectuarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor industriale/instituțiilor publice, corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoștințelor teoretice prin studiul și cunoașterea metodologiei de aplicare a acestora în activitatea de producţie/prestarea de servicii.
  3. Dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, 
  4. Documentarea, colectarea materialelor, informației, elaborarea produselor etc. necesare pentru susținerea probelor de absolvire/calificare sau în corespundere cu tema lucrării de diplomă.

Ghidare în carieră:

Firma de exercițiu:

Oferte de angajare:

Practica de inițiere în specialitate:

Practica de specialitate I/ instructivă:

Practica de specialitate II/tehnologică:

Practica ce anticipează probele de absolvire:

Traseul profesional:

 Mobilitatea academică:

Mobilitatea academică a elevilor IP CEEF

    Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul ME la 25.03.2016, cap XI, reglementează activitățile de mobilitate academică a elevilor.

    În p. 82 se stipulează că ”elevii au dreptul să se implice şi să participe în programe compacte de mobilitate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, în scopul perfecţionării procesului de formare în conformitate cu traseul educaţional ales. Mobilitatea este organizată la inițiativa elevilor din instituţia de învăţământ profesional ethnic”.  

    Pentru anul de studii 2019-2020 pe parcursul lunii noiembrie au fost încheiate 6 acorduri de mobilitate academică a elevilor cu instituții de ÎPT din Republica Moldova privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică. Printre acestea menționăm: IP Colegiul Național de Comerț al ASEM, IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, IP Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole etc.