Activități curente

 •   Trainingul ”Dăm viață prezentărilor PPT”

  12 iunie 2023 - în cadrul trainingului ”Dăm viață prezentărilor PPT”, organizat de secția Formare profesională continuă a IP CEEF, formatorii Borcoman Ina și Paximadi Elena au diseminat bune practici privind abilitățile digitale de creare a unei prezentări PPT de succes. Cadrele didactice participante au fost încurajate spre crearea/adaptarea prezentărilor PPT din perspectiva dinamizării acestora, care ar capta atenția publicului prin interactivitate, acțiune și creativitate.
  Mulțumim pentru colaborare și interesul manifestat.

  Istoric 

 •   Trainingul ”Realizarea caietelor interactive prin aplicația Liveworksheets”

  18 mai 2023 -  în cadrul trainingului ”Realizarea caietelor interactive prin aplicația Liveworksheets” formatorii Anna Nagy Moldovan și Irina Casian au diseminat bune practici privind digitalizarea procesului de evaluare formativă în conformitate cu recomandările ETF (European Training Foundation). Cadrele didactice participante au fost încurajate spre inovare pentru adaptarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi.
  Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării competențelor digitale și a metodelor pedagogice inovatoare este una din acțiunile incluse în PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE „EDUCAȚIA 2030” PENTRU ANII 2023-2025.
  Mulțumim pentru colaborare și interesul manifestat.

  Istoric 

 •   Masa rotundă „Elaborarea/reactualizarea curricula la programele de formare profesională?”

  11 ianuarie 2023 - masa rotundă „Elaborarea/reactualizarea curricula la programele de formare profesională”, organizată de secția Formare profesională continuă a IP CEEF. În cadrul acestei activități, desfășurate on-line, au fost realizate următoarele obiective: - unificarea cerințelor față de structura, conținutul, finalitățile curricula disciplinare/modulare/ale stagiului de practică; - formarea unei comunităţi de profesori care vor colabora la elaborarea/actualizarea curricula conform Planului de învățământ; - elaborarea unui draft de curriculum disciplinar/modular/al stagiului de practică. Mulțumim mult moderatorilor Botezatu Angela, Casian Irina, Ciornîi Revilia, Fetescu Cezara, Parlicov Eugenia, Plămădeală Claudia și Savciuc Cristina

  Istoric 

 •   Atelierul formativ ”Cum scriu și implementez un proiect educațional?”

  09 noiembrie 2022 - Cine?, Ce?, Cu ce?, Unde? și Când? – răspunsul la aceste întrebări, și nu numai, au primit cadrele didactice care s-au întrunit în cea de a doua ședință a atelierului formativ ”Cum scriu și implementez un proiect educațional?”, organizat de secția Formare profesională continua a IP CEEF, care a avut loc pe data de 09 noiembrie 2022.  Mulțumim mult moderatorilor Botezatu Angela, Fetescu Cezara și Herța Veronica.

  Istoric 

 •   Atelierul formativ ”Cum scriu și implementez un proiect educațional?”

  26 octombrie 2022 - Proiectele educaționale constituie o oportunitate la dispoziţia instituțiilor din ÎPT ce îşi propun să-şi asigure inovaţia, schimbarea și dezvoltarea. Pe data de 26 octombrie 2022 a avut loc atelierul formativ ”Cum scriu și implementez un proiect educațional?”, organizat de secția Formare profesională continuă a IP CEEF. La activitate au participat cadrele didactice din mai multe instituții din ÎPT: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, Școala profesională nr.9, IP Centrul de Excelență în Construcții, IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chişinău, IP Centrul de Excelență în Energetică și Electronică.
  Mulțumim mult moderatorilor Botezatu Angela și Fetescu Cezara. 

  Istoric 

 •   ”Practica completează gramatica…”

  18 octombrie 2022 - în cadrul lecției la Bazele activității bancare, Alexei Uliana și Botezatu Mihaela, Manageri Relații cu clienți ÎMM în cadrul BC ”Victoriabank” SA, au împărtășit cu elevii anului IV, specialitatea ”Finanțe și bănci” perspectiva practică a procesului de creditare. În cadrul acestei întâlniri invitații au prezentat baza procesului de creditare, au dezvăluit importanța operațiunilor de creditare pentru bancă, cât și pentru ÎMM, au explicat și exemplificat termenul ”împachetarea clientului” prin prisma serviciilor bancare. Le aducem profunde mulțumiri invitaților care au binevoit să expună aspectele practice ale specialității și să dezvăluie detalii încă necunoscute elevilor, dar necesare pentru formarea unor abilități optime ale viitorilor profesioniști.

  Istoric Istoric 

   

 •   Atelierul metodologic destinat cadrelor didactice ”Disciplinarea pozitivă a elevilor. Provocări și tehnici de lucru”

  12 octombrie 2022 - atelierul metodologic destinat cadrelor didactice ”Disciplinarea  pozitivă a elevilor. Provocări și tehnici de lucru”, organizat de secția Formare profesională continua a IP CEEF. Mulțumim mult moderatorilor Ștefaneț Diana, Parlicov Eugenia și Casian Irina

 •  Training-ul ”CREȘTEREA PROFESIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI”

  18 mai 2022 - training-ul ”CREȘTEREA PROFESIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI” organizat de Secția Formare Profesională Continuă a IP CEEF. Obiectivul urmărit a fost promovarea și susținerea activităților de formare continuă și creștere profesională a cadrelor didactice din IP CEEF. Apreciem deschiderea cadrelor didactice de a-și extinde abilitățile în vederea dezvoltării profesionale în cadrul carierii didactice. Mulțumim mult Dnei Parlicov Eugenia pentru profesionalism și dedicație

 •  Stagiul de formare profesională continuă Profesori în învățământul profesional (DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE)

  09 martie – 29 martie 2022 - Stagiul de formare profesională continuă Profesori în învățământul profesional (DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE). La aceste activități au participat cadrele didactice din mai multe instituții: Colegiul ,,Mihai Eminescu" din Soroca, Colegiul Național de Comerț al ASEM, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Colegiu de Studii Integrate al USPEE ”C. Stere” or. Drochia, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Colegiul de Construcții din mun. Hâncești, IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

 •  Seminarul metodic ”MANUALE DIGITALE SAU CUM MIGRĂM CĂTRE UN MEDIU EDUCAȚIONAL AVANSAT TEHNOLOGIC”

  16 decembrie 2021/01 februarie 2022 - seminarul metodic ”MANUALE DIGITALE SAU CUM MIGRĂM CĂTRE UN MEDIU EDUCAȚIONAL AVANSAT TEHNOLOGIC”. 24 cadre didactice au beneficiat de o instruire în vederea creării manualelor/cursurilor prin intermediul platformei LIVRESQ. Mulțumim mult formatorilor Angela Botezatu și Galina Bugenko, care au reușit să dezvăluie o parte din secretele utilizării acestei platforme, dar și să creeze o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă.

 •  Atelierul de formare ”ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI LA DISCIPLINA „DEZVOLTARE PERSONALĂ”

  12 noiembrie 2021 - atelierul de formare ”ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI LA DISCIPLINA „DEZVOLTARE PERSONALĂ” ÎN CADRUL ORELOR DE DIRIGENȚIE ÎN IP CEEF”. Principalele subiecte abordate au fost: curriculum la disciplina „Dezvoltare personală”, proiectarea procesului educațional de lungă și scurtă durată, portofoliul de Dezvoltare personală și produsul școlar, evaluarea criterială prin descriptori etc. La formare au participat cadrele didactice/diriginți din IP CEEF. Mulțumim formatorilor Braniște Silvia, Nagy Moldovan Ana, Ștefaneț Diana pentru profesionalism și dedicație.

 •  Seminarul național ”ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL FIRMEI DE EXERCIȚIU”

  11 noiembrie 2021 - seminarul național ”ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL FIRMEI DE EXERCIȚIU”. În cadrul acestuia au fost actualizate aspectele informativ-metodologice utilizate la unitatea de curs Firma de exercițiu din perspectiva formării la elevi a competențelor de inițiere, gestionare a propriei afaceri, de dezvoltare pentru carieră și încadrare în câmpul muncii. Evenimentul a fost organizat de către secția Formare profesională continuă a IP CEEF și Centrala Firmelor de Exercițiu din RM. La seminar au participat peste 30 de coordonatori ai FE din 15 instituții profesional tehnice din RM. Prestația formatorilor Claudia Plamadeala, Anna Nagy Moldovan, Natalia Lazarev și Irina Casian a fost apreciată cu cuvinte de laudă și mulțumiri.

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.