Instruire practică

Motto: „Practica bate gramatica”

Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul formării/dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale.

Dintre obiectivele generale ale stagiilor de practică se elucidează:

  1. Familiarizarea elevilor cu bazele programului de formare profesională și obținerea deprinderilor primare în cadrul domeniului selectat.
  2. Formarea abilităților și competențelor, privind efectuarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor industriale/instituțiilor publice, corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoștințelor teoretice prin studiul și cunoașterea metodologiei de aplicare a acestora în activitatea de producţie/prestarea de servicii.
  3. Dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, 
  4. Documentarea, colectarea materialelor, informației, elaborarea produselor etc. necesare pentru susținerea probelor de absolvire/calificare sau în corespundere cu tema lucrării de diplomă.

Anul I "Practica de inițiere în specialitate":

Anul II "Practica de specialitate I/ instructivă":

Anul III "Practica de specialitate II/de specialitate/tehnologică":

Anul IV "Practica ce anticipează probele de absolvire":

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.