Contabilitate și analiză economică

Contabilitate și analiză economică Image

Misiunea catedrei 

CE FACEM? 

Catedra "Contabilitate și Analiza Economică" oferă  servicii educaţionale de calitate în domeniul economic, prin asimilarea standardelor  naționale și  internaționale academic,  cu scopul  integrării  ulterioare  a  specialiștilor  califacați pe piața muncii. Instruirea elevilor la specialitățile ”Contabilitate”  și ”Impozite și percepere fiscale”  se încadrează misiunii de formare a unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale

CUM  FACEM?

Catedra își desfășoară activitatea sub semnul calității și exigenței. Pășind într-un pas cu evoluția modernizării procesului instructiv – educativ, profesorii catedrei sunt mereu în căutarea miracolului pentru a cuceri discipolii prin enciclopedia mereu vie a cunoașterii. Preocuparea cadrului didactic competent o constituie performanța, în consonanță cu tendințele societății contemporane. Cadrele didactice se mobilizează pentru a forma cu pasiune şi dăruire contabili valoroşi cu înaltă ţinută profesională şi morală, de aceea,  prin activitățile noastre îi încurajăm pe elevi la dialog și inițiativă. 

Pregătirea specialiștilor se desfășoară ținându-se cont de principiile generale de funcționare ale proceselor economice la  entități și  fundamentele economiei de piață.  

PENTRU CINE FACEM?

Agenții economici cer specialiști competenți și  capabili să contribuie la soluționarea problemelor parvenite în activitatea entității, ceea ce se poate realiza prin învățarea, formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului contabilității și fiscalității. Din aceste considerente programele de formare profesională în aceste domenii  includ componenta de pregătire de specialitate, fundamentală și socio-umanistă, care contribuie la formarea unor competențe de tip instrumental și interpersonal sistematic.

Obiectivele catedrei 

Obiectiv strategic: Modernizarea ofertei educaționale, a procesului metodico-didactic adaptat la nevoile beneficiarilor prin dezvoltarea infrastructurii în vederea racordării la nevoile beneficiarilor şi a extinderii domeniilor de utilizare TIC în managementul educational. 

Obiectivul general:  Reconceptualizarea procesului educațional prin implementarea tehnologiilor digitale în scopul dezvoltării competențelor socio-profesionale ale elevilor. 

Obiective specifice: 
1. Promovarea programelor de formare profesională prin realizarea activităților extracurriculare; 
2. Intensificarea utilizării instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare; 
3. Organizarea mobilității academice între catedrele de specialitate; cadrele didactice, elevi a IP CEEF; 
4. Racordarea programelor educaționale la învățământul la distanță.

Link-uri utile și informative:

Profesori la catedra "Contabilitate și analiză economică":

 • Ciornii Revilia 
 • Afonschi Ala 
 • Calcatinge Ludmila 
 • Chiorsac Mihaela 
 • Dabija Violeta
 • Fetescu Cezara 
 • Ganea Larisa
 • Luchita Inga
 • Osoianu Alexandru 
 • Popescu Adelina
 • Popovici Lia
 • Prigalo Elena 
 • Savciuc Cristina
 • Stratu  Olesea 
 • Timotin Dorina
 • Țurcan-Munteanu Natalia
 • Valuța Gabriela

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.