Proiecte

 •   Management for Change / Management pentru schimbare 

  Scop: Formarea continuă a echipei manageriale cu scopul corespunderii necesităților și provocărilor actuale cu care se confruntă ÎPT și a consolidării activității acesteia.
  Participanți: 3 Centre de Excelență selectate de către inițiatorii Proiectului.
  Avantaje:
  •    Deschiderea spre schimbare;
  •    Gestionarea mai eficientă a instituției;
  •    Dezvoltarea competențelor echipei manageriale;
  •    Dezvoltarea de noi parteneriate, relații inter-instituționale;
  •    Fortificarea și promovarea imaginii instituției.
  Rezultate scontate: Pilotarea ulterioară pe domeniile liderism, managementul schimbărilor și asigurarea calității.

 •   „Young Entrepreneurial School” (YES) etapa II 

  Scop: Promovarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul copiilor.
  Inițiator: IP CEEF
  Avantaje:
  •    Promovarea imaginii IP CEEF, a cadrelor didactice implicate în activitățile de proiect și a ofertei educaționale în rândurile tinerilor.
  •    Impact social prin promovarea competențelor antreprenoriale în rândul copiilor și al promovării culturii ecologice.

 •   COOP-NET „Rețele de cooperare ale Centrelor de Excelență din RM” 

  Scop: Formarea rețelelor interne cu instituțiile arondate și a rețelelor externe cu alți actori importanți din afara ÎPT.
  Participanți: Centrele de Excelență din RM.
  Avantaje:
  •    Deschiderea spre schimbare;
  •    Gestionarea mai eficientă a instituției;
  •    Dezvoltarea competențelor echipei manageriale;
  •    Dezvoltarea de noi parteneriate, relații inter-instituționale;
  •    Fortificarea și promovarea imaginii instituției.
  Rezultate scontate: Rețele interne și externe create pe bază legală.

 •   „Entrepreneurial Centres of Vocational Excellence (CoVEs)” 

  Scop: Dezvoltarea potențialului antreprenorial al ÎPT din rețeaua internațională ETF (European Training Foundation).
  Participanți: Centre de Excelență din cadrul rețelei ETF, IP CEEF fiind unicul reprezentant din RM.
  Avantaje:
  •    Diagnosticul nivelului de utilizare a abilităților antreprenoriale în diverse activități ale instituției.
  •    Suport în identificarea direcțiilor prioritare care ar putea genera venit.
  •    Dezvoltarea parteneriatelor cu Instituții de peste hotare.
  •    Promovarea imaginii IP CEEF și peste hotare, personale implicate în activitățile Proiectului fiind solicitate să se implice și în calitate de experți.
  Rezultate scontate: Instituții cu o activitate antreprenorială dezvoltată, capabile să-și genereze propriile venituri.
   

 •   O idee, un viitor mai bun 

  Scop: Dezvoltarea atitudinilor, abilităților și a cunoștințelor în ceea ce privește comportamentul antreprenorial de succes prin promovarea unor idei de afaceri care să încurajeze utilizarea materialelor bio, reciclarea și protejarea mediului
  Inițiator: Colegiul Tehnic „M.Viteazu”, Oradea
  Avantaje:
  •    Promovarea imaginii IP CEEF, a cadrelor didactice implicate în activitățile de proiect și a ofertei educaționale în rândurile tinerilor.
  •    Impact social prin promovarea competențelor antreprenoriale în rândul copiilor și al promovării culturii ecologice.
  Rezultate: 5 locuri obținute în cadrul concursului

 •    „Proiectul EntreComp Europe, pilonul practic 1: Educație și Tineret 

  Scop: Însușirea de noi practici de învățare și evaluare și lansarea unui focus grup transnațional al profesorilor cu scopul de a transmite materiale educaționale în domeniul antreprenoriatului.
  Participanți: Cadre didactice care promovează antreprenoriatul din Europa, RM fiind reprezentată de un singur cadrul didactic din IP CEEF
  Avantaje:
  •    Recunoașterea internațională a potențialului Instituției.
  •    Implementarea practicilor de învățare și evaluare ale IP CEEF la nivel internațional.
  •    Multiplicarea competențelor antreprenoriale ale cadrelor didactice din Instituție prin preluarea bunelor practici de la participanții altor state.
  •    Elaborarea și publicarea materialelor educaționale marca IP CEEF pe platforme educaționale recunoscute și promovate la nivel internațional.
  Rezultate scontate: Schimb de bune practici, materiale educaționale elaborate de cadrele didactice implementate la nivel internațional

 •   I-VET „ÎPT incluziv” 

  Scop: Îmbunătățirea accesului la educație pentru copii cu CES
  Inițiator: OeAd
  Avantaje:
  •    Dezvoltarea abilităților și perceperilor în lucrul cu copiii cu CES.
  •    Certificarea în calitate de formator național la nivelul promovării educației incluzive.
  •    Promovarea egalității de gen la nivelul ÎPT prin activitățile organizare de Instituție și promovate de partenerii de proiect.
  •    Cooperarea la nivel național cu organizații nonguvernamentale.
  •    Promovarea imaginii și a valorilor IP CEEF.

 •    „Un viitor mai bun” 

  Scop: Promovarea egalității de gen și a prevenirii violenței asupra femeilor
  Inițiator: IDIS Viitorul
  Avantaje:
  •    Dezvoltarea abilităților și perceperilor în lucrul cu copiii cu CES.
  •    Certificarea în calitate de formator național la nivelul promovării educației incluzive.
  •    Promovarea egalității de gen la nivelul ÎPT prin activitățile organizare de Instituție și promovate de partenerii de proiect.
  •    Cooperarea la nivel național cu organizații nonguvernamentale.
  •    Promovarea imaginii și a valorilor IP CEEF.

 •   Evaluarea formativă, ETF 

  Scop: Însușirea metodelor moderne de evaluare formative practicate la nivel internațional
  Participanți: Cadre didactice din ÎPT Ucraina și reprezentanții a 3 Centre de Excelență din RM, inclusiv IP CEEF
  Avantaje:
  •    Stabilirea relațiilor de parteneriat cu Instituții din Ucraina.
  •    Însușirea metodelor progresive de învățare și evaluare.
  •    Multiplicarea competențelor de evaluare digitală formativă.
  •    Oportunitatea implementării instrumentului de evaluare elaborat de instituție la nivel internațional.
  •    Schimb de bune practici cu reprezentanții statului vecin.
  •    Promovarea potențialului digital și intelectual al IP CEEF.
  Rezultate scontate: Schimb de bune practici, instrumente digitale de evaluare elaborate și implementate la nivel internațional

 •   Clubul Tinerilor Makeri 

  Scop: Implementarea noilor tehnologii în procesul de instruire a tinerilor
  Participanți: Cadre didactice și elevi din 4 Centre de Excelență din țară
  Rezultate scontate: Asimilarea tehnicilor de programare, imprimare 3G, modelare și tăiere laser
  Avantaje:
  •    Formarea/dezvoltarea competențelor digitale la cadrele didactice participante.
  •    Oportunități de diseminare a rezultatelor învățării pentru personalul întregii Instituții.
  •    Utilizarea tehnologiilor noi asimilate în cadrul orelor pentru diversificarea și sporirea atractivității și calității acestora.
  •    Posibilități de inițiere a unor cluburi pe obiecte prin multiplicarea cunoștințelor acumulate.
  •    Perspective de creare a unor ateliere de producere în incinta IP CEEF.

 •   Proiectul Educație online fără hotare 

  Scop: Crearea unei biblioteci digitale disponibile tuturor cadrelor didactice și elevilor
  Participanți: Cadre didactice din RM și România
  Avantaje:
  •    Dezvoltarea competențelor digitale.
  •    Crearea și promovarea propriilor resurse digitale deschise.
  •    Promovarea imaginii IP CEEF prin calitatea și complexitatea materialelor elaborate și încărcate.
  •    Dezvoltarea relațiilor de parteneriat între participanții la proiect.
  •    Posibilități de inițiere a unor proiecte educaționale împreună cu instituții din România.
  Rezultate scontate: Bibliotecă digitală cu un conținut bogat, variat și disponibil

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.