Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor Image

Mai mult decât cunoștințe...
(It's more than knowledge...)

Misiunea catedrei

Instruirea si formarea abilităților și atitudinilor necesare succesului în afaceri pentru tineri și cooperarea cu partenerii din sectorul economiei reale în procesul educațional.
Instruirea specialiștilor pentru micile afaceri, care posedă cunoștințe și competențe de lucru în domeniul economic în concordanță cu cerințele pieței.

Obiectivele catedrei 

Obiectiv strategic: Modernizarea ofertei educaționale, a procesului metodico-didactic adaptat la nevoile beneficiarilor prin dezvoltarea infrastructurii adecvate tehnologiilor informației şi a comunicării.

Obiectivul general: Adaptarea continuă a demersului instructiv-educativ la cerințele pieței muncii prin prisma provocărilor dezvoltării durabile.

Obiective specifice:
1.  Utilizarea elementelor creative, oportune pieței muncii, în procesul de predare-învățare și implementare a curricula la programele de formare profesională.
2. Realizarea activităților instructiv-educative prin crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure dezvoltarea personală și performanța elevilor.
3.  Desfășurarea procesului instructiv-educativ prin cooperarea  cu agenții economici  pentru formarea competențelor și abilităților profesionale la elevi.

Link-uri utile și informative:

Profesori la catedra "Administrarea afacerilor":

 • Bugenko Galina
 • Botezatu Angela
 • Cebanu Ion
 • Deliu Natalia
 • Ilciuc Cătălina
 • Jereghe Valeriu
 • Moroga Maxim
 • Palade Gabriel
 • Șaptefrați Aliona
 • Șargo Aliona
 • Slepuhin Grigore
 • Stratila Viorica
 • Varticovschi Inga

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.