Certificare și acreditare

 

I. Programe de formare profesională acreditate în anul 2020:

1. Contabilitate
2. Impozite și percepere fiscală
3. Finanțe și asigurări
4. Finanțe și bănci
5. Administrarea aplicațiilor web
6. Programare și analiza produselor de program

Certificat acreditare 2020


 

II. Programe de formare profesională acreditate în anul 2021:

1. Planificarea și administrarea afacerilor

Certificat acreditare 2021  

 

III. Autorizarea de funcționare provizorie a programelor de formare profesională continuă, 2022:

1.  Profesori în învățământul profesional (Bazele antreprenoriatului și administrarea afacerii)
2.  Profesori în învățământul profesional (Didactica disciplinelor economice)
3.  Profesori în învățământul profesional (Firma de exercițiu)
4. Profesori în învățământul profesional (Managementul calității în ÎPT)
5. Perfecționarea angajaților din sectorul bancar și non-bancar

Certificat acreditare 2022  

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.