Mobilitatea academică

Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul ME la 25.03.2016, cap XI, reglementează activitățile de mobilitate academică a elevilor.

În p. 82 se stipulează că ”elevii au dreptul să se implice şi să participe în programe compacte de mobilitate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, în scopul perfecţionării procesului de formare în conformitate cu traseul educaţional ales. Mobilitatea este organizată la inițiativa elevilor din instituţia de învăţământ profesional ethnic”.  

Pentru anul de studii 2019-2020 pe parcursul lunii noiembrie au fost încheiate 6 acorduri de mobilitate academică a elevilor cu instituții de ÎPT din Republica Moldova privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică. Printre acestea menționăm: IP Colegiul Național de Comerț al ASEM, IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, IP Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole etc.

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.