Contacte

Contacte

Date de contact

Nr.

Nume, prenume, funcția

Nr. telefon

Birou

1

Anticamera

+373 22 44-31-68

205

2

Director, A. Șargo

+373 22 43-56-75

203

3

Director adjunct pentru instruire și educație, A. Botezatu

+373 22 44-31-12

207

4

Director adjunct pentru instruire și educație, S. Braniște

+373 22 45-08-40

202

5

Director adjunct pentru instruire practică, C. Fetescu

+373 22 44-35-71

208

6

Director adjunct în probleme de gospodărie, A. Mazur

+373 22 44-30-31

230

7

Arhiva

-

204

8

Șef secție didactică nr.1, C. Savciuc

+373 22 45-32-23

212

9

Șef secție didactică nr.2, I. Cebanu

+373 22 45-08-35

214

10

Șef secție didactică nr.3, C. Ilciuc

+373 22 44-08-35

218

11

Șef secție didactică nr.4, R. Cereteu

+373 22 44-32-23

220

12

Șef secție "Asigurarea calității", Nagy Moldovan A.

+373 22 44-31-95

001

13

Șef secție "Formare profesională continuă", Casian I.

+373 22 44-31-95

001

14

Contabilitatea

+373 22 44-31-88

307

15

Metodist, L. Cerguță

+373 22 45-08-36

201

Boxa Întrebări / Sugestii

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.