DIPLOMĂ DE GRATITUDINE DIN PARTEA ETF

DIPLOMĂ DE GRATITUDINE DIN PARTEA ETF Image
  • 30.09.2022

Nu este o noutate faptul că CEEF este parte componentă a rețelei europene ETF (European Training Fundation) și participă activ alături de alte instituții la diseminarea și multiplicarea bunelor practici în vederea sporirii performanțelor învățământului profesional tehnic printr-un număr impunător de activități desfășurate în cadrul Proiectelor Self-assessment for centres of vocational excellence, Digitalisation of teaching and learning for centres of vocational excellence etc. 

Totuși, ținem să menționăm faptul că la momentul actual suntem unica instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care este implicată activ, grație participării nemijlocite a reprezentanților echipei manageriale, în activitățile Proiectului internațional Entrepreneurial COVEs, alături de alte 3 instituții din Georgia, Tunisia și Maroc. Este o onoare pentru noi să fim selectați de către ETF drept exemplu și promotor al antreprenoriatului, bunele noastre practici fiind prezentate și altor instituții de ÎPT din toate țările membre ale comunității ETF care au oportunitatea să participe la sesiunile de formare și să se inspire din multitudinea de activități antreprenoriale prezentate de către instituțiile participante.

În acest context, ne este foarte plăcută înalta apreciere venită din partea comunității europene, lucru care ne stimulează și motivează să promovăm continuu excelența în educație!

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.