Instituirea Centrului de validare și certificare a competențelor profesionale în domeniul economic

Instituirea Centrului de validare și certificare a competențelor profesionale în domeniul economic Image
  • 12.10.2022

📌Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a instituit un nou Centru de validare și certificare a competențelor profesionale în domeniul economic în cadrul Centrului de Excelență în economie și finanțe din mun. Chișinău. Centrul de validare a fost creat în baza noului Regulament privind certificarea competențelor profesionale corespunzătoare calificărilor de nivel 3, 4 și 5 din Cadrul Național al Calificărilor, dobândite în contexte de educație nonformală și informală, aprobat prin Ordinul MEC nr. 885 din 01.09.2022, care permite extinderea procesului de validare în învățământul profesional tehnic la nivel național.

❗Astfel, cetățenii țării noastre și din diaspora au oportunitatea să-și valideze competențele profesionale dobândite la locul de muncă sau în diverse contexte de educație nonformală și informală la calificările: Planificarea și administrarea afacerilor, Contabilitate, Finanțe și bănci, Finanțe și asigurări, Impozite și percepere fiscală, Administrarea aplicațiilor WEB, Programe și analiza produselor de program.

❗Necesitatea certificării cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală în domeniul economic derivă din cererile pieței muncii de a avea specialiști calificați în domeniul economic, care au acumulat o vastă experiență la locul de muncă, dar nu dețin un certificat de calificare sau de competență profesională în acest domeniu.

Mai multe detalii aflați: https://bit.ly/3Cu1quQ

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.