TURUL II pentru locurile vacante la anul II

  • 11.08.2023

IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe anunţă TURUL II pentru locurile vacante la anul II de studii (cu finanţate pe bază de contract)  pentru următoarele programe de formare profesională:
 

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situația școlară încheiată:
1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
2) ai claselor a X - a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depășesc 6 unităţi de curs/ discipline/ module conform Planului de învăţământ pentru specialitatea respectivă.

Înmatricularea se realizează prin transfer, cu acordul ambelor instituții de învățământ și susținerea ulterioară a diferențelor de program.

 Acte necesare:
-       Cererea de transfer; 
-       Certificat academic pentru anul I sau clasa X;
-       Copia certificatului de studii gimnaziale;
-       Copia buletinului de identitate al candidatului;
-       Copia buletinului de identitate al unuia din părinți sau al tutorelui.
 

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.