TURUL II pentru locurile neacoperite la NIVELUL 3 ISCED ( 2 ani )

  • 16.08.2023

IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe anunţă TURUL II pentru locurile neacoperite la NIVELUL 3 ISCED ( 2 ani ) (cu finanţare bugetară) pentru următoarele meserii(profesii):

                                             

 Acte necesare:

  • actul de studii, în original (cu anexa respectivă);
  • copia buletinului de identitate al candidatului;
  • copia buletinului de identitate al unuia din părinți sau al tutorelui;
  • 4 fotografii 3x4 cm, color;
  • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Termen pentru depunerea actelor: 25.08.2023

COMISIA DE ADMITERE

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.