ERASMUS IN-VET

ERASMUS IN-VET Image
  • 20.05.2024

📢ERASMUS IN-VET
✅În perioada 11-18 mai 2024, o echipă formată din 2 cadre didactice și 9 elevi, selectați prin concurs, au reprezentat Republica Moldova în cadrul activităților proiectului „`INVEsT in you: promote international traineeship programs for Armenian, Georgian and Moldovan students in Central Europe”.
✅Oportunitatea proiectelor Erasmus pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic a fost deschisă de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, reprezentanții căreia au organizat și coordonat minuțios toate acțiunile legate de participarea echipei noastre, fapt pentru care le suntem nespus de recunoscători.
✅Menționăm că la trainingul „Teachers and students mobility: teachers' job shadowing and students career orientation training” au participat elevi din următoarele instituții:
- Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.
- Centrul de Excelenţă în Construcţii.
- Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.
- Colegiul Național de Comerț al ASEM.
- Colegiul Tehnic Agricol Svetlîi.
- Colegiul de Medicină Bălți.
✅Grupul de elevi a fost însoțit de D-na Palamarciuc Tatiana (Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare), D-na Cezara Fetescu (Centrul de Excelență în Economie și Finanțe) și D-l Timoftică Gheorge (Centrul de Excelenţă în Construcţii).
✅Atât elevii, cât și cadrele didactice au avut parte de experiențe de neuitat în cadrul activităților proiectului, consolidându-și capacitățile în domeniul educației antreprenoriale, al formării profesionale și al orientării în carieră, prin schimbul de cunoștințe și bune practici între participanți, cum ar fi elevi, cadre didactice, formatori și alți parteneri educaționali.
🎯Aducem sincere mulțumiri tuturor participanților pentru prestanța deosebită în cadrul activităților proiectului, prestanță remarcată inclusiv de organizatori!

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.