ATENŢIE CONCURS!

 • 20.07.2020

Instituția Publică Centrul de Excelență în Economie și Finanțe anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de profesori: 

 • profesor de informatică – 1 unitate;

Candidații pentru ocuparea funcțiilor de profesori vor depune un dosar la Serviciul Personal al IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Dosarul va conține:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic;
 5. dovada promovării modului psihopedagogic (pentru candidații cu pregătire profesională la alt profil decât cel pedagogic);
 6. curriculum vitae perfectat (modelul Euro Pass);
 7. certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției (eliberat de medicul de familie);
 8. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.

 

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv:

 • scrisoare de recomandare din partea unei persoane cu experiență relevantă în domeniu;
 • copii ale actelor care demonstrează deschidere pentru formarea profesională continua;
 • dovada participării la proiecte educaționale, comunitare etc.

Actele vor fi depuse personal sau printr-un reprezentat, expediate prin poștă pe adresa IP CEEF (2068, Chișinău, str. Miron Costin 26/2) sau prin email (_ceef.chisinau@gmail.com__), în termen de 10 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, între orele 8.30 – 17.00. 

 

Data limită de depunere a actelor – _30 iulie_2020. 

Informații suplimentare la tel.:    022443168

 

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.