Concurs de admitere în anul II de studii la locurile vacante

  • 12.07.2022

IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe anunţă concurs pentru locurile vacante la anul II de studii (cu finanţare pe bază de contract)  pentru următoarele programe de formare profesională:

Programul de formare

Numărul de locuri disponibile

41110 Contabilitate

3

41210 Finanţe şi Asigurări

1

41220 Finanţe şi Bănci 

3

41310 Planificarea şi administrarea afacerilor

4

 

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situația școlară încheiată:
1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
2) ai claselor a X - a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depășesc 6 unităţi de curs/ discipline/ module conform Planului de învăţământ pentru specialitatea respectivă.

Înmatricularea se realizează prin transfer, cu acordul ambelor instituții de învățământ și susținerea ulterioară a diferențelor de program.

 Acte necesare:
-    Cererea de transfer; 
-    Certificat academic pentru anul I sau clasa X;
-    Copia certificatului de studii gimnaziale.
 

2024 MoldaHost. All Rights Reserved.